ДОГВИЛ

DOGVILLE
Serbia

14.09. МКЦ / YCC 20:00
Времетраење/Duration: 90’

Mikser House, Belgrade;
Student Cultural Centre, Novi Sad; Fast Forward, Belgrade

Режисер/Director:
Kokan Mladenović

*  обезбеден превод на македонски јазик

Branislav Trifunović, Milica Majstorović, Milica Janevski
музика во живо/music in live: Vrooom

Музичари/Musicians: Andrijana Belović (вокал и клавијатури/vocals and keyboards); Jamal Al Kiswani (saxophone/саксофон); Marko Grubić (композитор, бас гитара и семплови/composer, bass guitar, and samples).
Продуцент/Producer: Ivan Lalić
Композитор/Composer: Marko Grubić
Костимограф/Costume Designer: Tatjana Radišić
Видео/Video: Uroš Timotijević, Milica Dimitrijević, Bojana Andrić, Dina Vuković, Katarina Ivakić
Дизајнер на звук/Sound Designer: Dejan Lalić
Дизајнер на светло/Lighting Designer: Mile Buturović
Осветлител/Lighting Technician: Slobodan Cvetković
Реквизитер/Props: Saško Krstev
Поддржано од/Supported by: Sokoj

За претставата:

 

Театарската адаптација на истоимениот филм на Ларс фон Трир ја следи приказната на Грејс која бегајќи од гангстери, наоѓа засолниште во навидум идиличниот град наречен Догвил. Исфрустрираноста, тесноградоста и агресија на жителите на оваа идеализирана заедница бргу ќе излезат на виделина и Грејс ќе стане жртва на оние на кои таа  сакаше да им помогне и во чија хуманоста и добрината веруваше. 

 

About the performance:

The theatrical adaptation of the eponymous film by Lars von Trier follows the story of Grace, who, running away from gangsters, finds shelter in a seemingly idyllic town called Dogville. The frustration, small-mindedness and aggression of the inhabitants quickly unravel in this idealized community, and Grace becomes the victim of those whom she wanted to help and in whose humanity and goodness she believed.

Кокан Младеновиќ, режисер

 

Кокан Младеновиќ е роден во Ниш во 1970 година. Дипломирал на факултетот за изведувачки уметности во Белград каде што студирал радио и театарска режија во класата на Мирослав Беловиќ и Никола Јевтиќ. Бил директор на театарот Ателје 212 неколку години, а потоа одлучил да работи како независен режисер. Неговите претстави се занимаваат со политичките, општествените и културните проблеми на денешницата, најчесто низ адаптација на класични текстови и тие биле наградувани на повеќе фестивали во централна и источна Европа.

 

Kokan Mladenović, director

Kokan Mladenović was born in Niš in 1970. He graduated from the University of Performing Arts in Belgrade, where he studied radio and theatre directing in the class of Miroslav Belović and Nikola Jevtić. He was the manager of the Atelje 212 Theatre for several years until he decided to work only as a freelance director. His performances deal with the political, social and cultural issues of today, mostly through adaptation of classical texts, and have been awarded at several festivals in Central and Eastern Europe.