ШЕКСПИР НА ФИЛМ

SHAKESPEARE ON FILM

15 - 19.09. МКЦ / YCC 20:00

„Шекспир на филм“ претставува дел од „Шекспир живее“, глобалната програма на British Council и GREAT, која го слави шекспировото влијание врз културата, образованието и општеството на 400-та годишнина од неговата смрт. Одбележувањето на шекспировите дела во филмската уметност ги вклучува насловите: „Играј! Нем Шекспир“, „Ромео и Јулија“ (реж. Франко Ѕефирели, 1968), „Ричард III“ (реж. Ричард Лонкрејн, 1995)… Предводена од Сер Иан МекКелен, BFI (Британскиот филмски институт) и British Council, програмата ќе патува низ 110 земји во светот.

Shakespeare on Film forms part of Shakespeare Lives, a global programme by the British Council and GREAT that will celebrate Shakespeare’s influence on culture, education and society on the 400th anniversary of his death. Celebrating cinematic responses to the works of Shakespeare, highlights will include: Play On! Silent Shakespeare, Romeo and Juliet (Dir. Franco Zeffirelli,1968) and Richard III (Dir. Richard Loncraine, 1995). Spearheaded by Sir Ian McKellen, the BFI and British Council’s programme will tour to 110 countries.

* бесплатен влез
**  обезбеден превод на македонски јазик

15.09. МКЦ / YCC 20:00 
Времетраење/Duration: 161′

ХАМЛЕТ / HAMLET

Режисер/Director: Laurence Olivier

Година/Release: 1948
Играат/Cast: Laurence Olivier, Basil Sydney, Jean Simmons

За филмот:

Лоренс Оливие остварува една од најдобрите шекспирови главни улоги во оваа верзија на Хамлет од 1948, наградена со оскар. Несекојдневната трагична приказна за данскиот принц, изнамачен од неговата должност кон својот убиен татко и од вината и стравот што ги чувствува при помислата за одмазда, се одлично портретирани во оваа бесмртна приказна за убиства, интриги, лудило и очај.

 

About the film:

Laurence Olivier delivers one of his greatest Shakespearean performances as the lead role in this Academy Award-winning 1948 version of Hamlet. Seldom has the tragic story of the Danish Prince, tortured by his duty to his murdered father and by the guilt and fear he feels at the prospect of revenge, been so brilliantly portrayed in this immortal story of murder, intrigue, madness and despair.

16.09. МКЦ / YCC 20:00 
Времетраење/Duration: 111′

МНОГУ ВРЕВА ЗА НИШТО / MUCH ADO ABOUT NOTHING

Режисер/Director: Kenneth Branagh

Година/Release: 1993
Играат/Cast: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Denzel Washington, Imelda Staunton

 

 

 

За филмот:

Оваа духовита и модерна постановка на шекспировата „Многу врева за ништо“ е доказ за големата креативност на Кенет Брана, и веројатно една од најдобрите адаптации на Шекспир некогаш филмувани. Кинематографијата го нагласува бујниот пејзаж на Тоскана во кој Брана, како смешниот Бенедикт и Ема Томпсон како свесната и предизвикувачка Беатрис, ѝ даваат живот на оваа адаптација.

 

About the film:

This witty and fast-paced representation of Shakespeare’s Much Ado About Nothing is a testament to Kenneth Branagh’s extensive creative abilities, as well as arguably one of the best Shakespeare adaptations ever filmed. The cinematography accentuates the lush Tuscan landscape in which Branag,h as the humorous Benedick, and Emma Thompson, as the wilful and challenging Beatrice, bring this adaptation to life.

17.09. МКЦ / YCC 20:00 
Времетраење/Duration: 104′

РИЧАРД III / RICHARD III

Режисер/Director: Richard Loncraine

Година/Release: 1995
Играат/Cast: Sir Ian McKellen, Robert Downey Jr., Maggie Smith, Jim Broadbent

 

 

 

За филмот:

Шекспировата бесмртна приказна за амбицијата, страста и убиственото предавство е брилијантно модернизирана во ремек-дело на 20 век. Адаптиран според критички реномираната сценска продукција на историската драма на Шекспир, оваа продукција на Ричард III со Сер Иан Меккелен како лукавиот узурпатор на престолот. Сценографијата е како стрип визија на Лондон во 30-тите: дел е уметничка декорација, дел е како од Третиот рајх, дел е од индустриската ера на ’рѓа и гнилеж.

 

About the film:

Shakespeare’s immortal tale of ambition, lust and murderous treachery is brilliant modernised in this riveting 20th Century masterpiece. Adapted from the critically acclaimed stage production of Shakespeare’s historical drama, this production of Richard III has Sir Ian Mckellen as a weaselly Royal usurper. The setting is a comic-book vision of 1930s London: part-art deco, part-Third Reich, part-industrial-age rust and rot.

18.09. МКЦ / YCC 20:00 
Времетраење/Duration: 137′

КРАЛ ЛИР / KING LEAR

Режисер/Director: Peter Brook

Година/Release: 1970
Играат/Cast: Paul Scofield, Alan Webb

 

 

 

За филмот:

Питер Брук режира своја адаптација на шекспировата класична трагедија. Кралот Лир (Пол Скофилд), решава да го подели своето кралство на своите три ќерки, според тоа како тие ќе ја докажат својата љубов кон него. Кога ќерка му Корделија ќе одбие да го полни неговото его со изјави на преданост, Лир им дава огромен дел од својата моќ на нејзините сестри, Гонерил и Реган. Наскоро, тие го злоупотребуваат тоа, а Лир се чувствува онеспособен и немоќен. Набргу тој полудува, додека неговата империја се распаѓа.

 

About the film:

Peter Brook directs his own adaptation of Shakespeare’s classic tragedy. King Lear (Paul Scofield), having decided to split his kingdom between his three daughters, decides to apportion the lands according to which daughter declaims her love for him best. When his daughter Cordelia refuses to flatter her father’s ego with claims of devotion, Lear angrily gives the lion’s share of his power to her sisters, Goneril and Regan. They soon abuse this trust, and Lear finds himself emasculated and powerless. Before long he is drifting into madness, as his former empire falls apart.

19.09. МКЦ / YCC 20:00 
Времетраење/Duration: 88′

ИГРАЈ! НЕМ ШЕКСПИР / PLAY ON! SILENT SHAKESPEARE

Режисер/Director: Various

Година/Release: 1999
Играат/Cast: Sir Herbert Beerbohm Tree, Dora Senior, James Fisher

 

 

 

За филмот:

Во раните години на дваесеттиот век, филмската индустрија сакајќи да го подигне статусот на проста забава, започнува да го имитира театарот. Во тој контекст, Шекспир претставува голем предизвик особено поради тоа што многу филмови снимени пред Првата светска војна се долги најмногу една до две филмски ролни. Уникатната колекција на неми Шекспир филмови се извлечени од колекцијата на Националниот Филмски и Телевизиски архив, вклучувајќи ги: Крал Лир (1910), Сон на летната ноќ (1909), Венецијанскиот трговец (1910) како и првиот воопшто филм снимен по драма на Шекспир – Кралот Џон (1899). Иако филмовите се наместа оштетени, тие на публиката ѝ даваат уникатен увид во изведбата на делата, но и ја прикажуваат бујноста, иновацијата и убедувањата на овие рани филмски режисери. Колекцијата на филмови е придружена од нова музика, специјално компонирана за истите од младата наградувана композиторка Лаура Роси.

 

About the film:

In the early years of the 20th Century the film industry sought to elevate its lowbrow status by imitating theatre. Shakespeare provided the greatest challenge, since many of the films made before the First World War were only one or two reels long. This unique collection of ‘Silent Shakespeare’ are drawn from the National Film and Television Archive Collection; they include King Lear (1910) A Midsummer Night’s Dream (1909), The Merchant of Venice (1910) as well as the first Shakespeare film ever made -King John (1899). Although the films are sometimes damaged they give us as an audience a unique record of a performance, and show us the exuberance, innovation and conviction of these early filmmakers. The collection is accompanied by a new score specially commissioned from award-winning young composer, Laura Rossi.

bfi-sof_neg2