ИДИОТИ

  The Idiots

  Slovensko Mladinsko Gledališče, Ljubljana SLOVENIA

  21.09.20:00 МКЦ YCC

  Автор | Author:
  LARS VON TRIER

  Режисер | Director:
  NINA RAJIC KRANJAC

  Претставата „Идиоти“ настанува според сценариото на познатиот дански режисер Ларс фон Трир, а го поставува Нина Рајиќ, една од најартикулираните театарски гласови на младата генерација, заедно со посветена група театарски работници. Се работи за богат театарски материјал, кој во исто време е и смешен и критичен, луд и промислен, лесен и возбудлив.
  „Живееме во едно општество, но секој е во свој сопствен аквариум. Зар има смисла да живееме во општество што константно се богати, ако никој не станува посреќен? Се боревме за слобода, но кога ја добивме не ја употребивме за ништо. Затоа копаме и бараме нешто добро и нешто вистинско. Треба да почнеме од нула. Да се обидеме да го видиме тоа што сме го заборавиле… Да се стане идиот е есенцијален пат до убавината на човекот… Да се биде идиот е луксуз, знак на прогрес… Идиоти се луѓето на иднината… Да, секако!“ (Петар во Идиоти)

  The idiots, created according to the script of the famous Danish filmmaker Lars von Trier, featured Nina Rajić Kranjac, one of the most articulated theatrical voices of the young generation, together with a dedicated team of co-workers. There is a rich theater material, which is at the same time fun and critical, crazy and thoughtful, easy and exciting.
  “We live in a community, but everyone is in their own aquarium. What makes sense if we have a society that is becoming richer, if nobody is happier? We fought for freedom, but when we got it, we did not use… That is why we are deepening into something nice and above all something real. Therefore, we have to start the way from the point of zero. Try to see what we have forgotten to see it … To become an idiot is the path to the essence of the beauty of man. Being an idiot is a luxury, a sign of progress … Idiots are the people of the future … Yes, indeed! “(Peter in the Idiots)

  Ivan Godnič, Benjamin Krnetić, Anja Novak, Maruša Oblak, Ramana Šalehar, Blaž Šef, Stane Tomazin, Dario Varga

  Продукција/Production: Slovensko Mladinsko Gledališče
  Превод на сценарио/Scenario translated by: Silvana Orel Kos
  Драматург/Dramaturge: Katarina Pejović
  Сценограф/Set Designer: Urša Vidic
  Костимограф/Costume Designer: Ljubica Čehovin – Suna
  Кореограф/Choreographer: Dragana Alfirević
  Дизајнер на светло/Lighting Designer: Borut Bučinel
  Дизајнер на звук/Sound designer: Marijan Sajovic
  Избор на музика/Music selector: Nina Rajić Kranjac
  Лектор/Lector: Mateja Dermelj
  Инспициент/Stage manager: Urša Červ

  Времетраење/Duration: 100’
  Jазик/Language: словенечки  јазик / Slovenian language
  *
  обезбеден превод на македонски јазик

  official web

  ИДИОТИadmin