ПАСИЈА ПО БИБИ

    The Passion according to BIBI

    PETAR MILOSHEVSKI, London UNITED KINGDOM

    25.09.22:30 КИНО КУЛТУРА KINO KULTURA

    Режисер | Director:
    PETAR MILOSHEVSKI

    Ова е БИБИ.
    Најновиот 1N5TA-5EX робот.
    Луѓето ја изгубија идејата за несебично да го понудат своето тело. Затоа ја измисливме иднината на сексот.
    БИБИ учи работи за вас. БИБИ се смее, намигнува и се мурти. Го памети вашиот роденден, што сакате да јадете и пиете, имињата на вашите родители. Може да одржи разговор за музика, филмови, книги, кажува шеги, ги цитира Шекспир и Чехов. И, се разбира, БИБИ ќе има секс со вас кога и да посакате.
    Без разлика на вашата сексуалност или пол, со БИБИ покрај вас, никогаш повеќе нема да се чувствувате неисполнети.
    „Пасија по БИБИI” на премиерата на овогодишниот Camden Fringe Festival во Лондон беше селектирана во топ 10 претстави според Time Out London и London’s Evening Standard.

    Meet BIBI. The latest 1N5TA-5EX robot. Humans have lost the notion of offering their body unselfishly. That is why we have invented the future of sex. BIBI learns things about you. BIBI smiles, blinks and frowns. It remembers your birthday, what you like to eat and drink, the names of your parents. It can hold a conversation about music, films, books, tell jokes, quote Shakespeare and Chekhov. And of course, BIBI will have sex with you at will whenever you want. No matter your sexuality or gender, with BIBI by your side, you’ll never feel unfulfilled anymore.
    “The Passion according to BIBII” at the premiere of this year’s Camden Fringe Festival in London was selected in the top 10 performances according to Time Out London and London’s Evening Standard.

    Petar Miloshevski

    Викови и шепотења/Criers and whisperers: Bachmann, Bergman, Bernhard, Chekhov, Duras, Houlellebecq, Lutoslawski, Prevert, Saval, Scarlatti, Schnittke, Shakepseare, Vivaldi, Wilde
    Текст, светло, музика и дизајн/ Script, lighting, sound and set devised:
    Petar Miloshevski
    Костимограф/ Costume designer: Antonella Petraccaro

    Времетраење/Duration: 57’
    Jазик/Language: англиски  јазик / English language
    *
    обезбеден превод на македонски јазик

    official web

    ПАСИЈА ПО БИБИadmin