Апликации

Апликација: Изведбени и онлајн активности

---

За апликантот:

---
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...

За проектот што се предлага:

---
---
web, fb, instagram, pinterest, vimeo, youtube...
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
(дозволени jpg, png, pdf, word формати, макс. 5 документи, вкупно макс 6 MB)
---
---
---
Потврдуваме дека изведувачите кои би настапиле во овој проект се:
---
Доколку бидам вклучен/а во ова иницијатива, се согласувам материјалите што веќе се поставени на моите линкови (web, FB, Instagram...) да се користат за промоција на самиот настан преку каналите што ќе ги користат организаторите.
MOT