ПРОСТОРИ

ХОЛ МКЦ

капацитет: 600
намена: концерти, перформанси, промоции, мултимедијални настани

MOT