ПРОСТОРИ

ПЛАТО МКЦ

капацитет: 1000
намена: концерти, фестивали, мултимедијални настани

MOT