GO FIGURE IT OUT

  • сцена: сала 25 Мај

селекција за награда БИШ 2022

Скопје Танцов Театар 2, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип (МКД)

Режија: Adrijana Danchevska

Времетраење: 28’
Јазик: македонски

Автор и кореограф: Adrijana Danchevska
Играат: Dejan Bitrovski, Anastasija Danchevska, Boban Ruseski, Sara Dimovska, Klara Hristova, Ilina Kostovska

Кореографија, режија, камера: Adrijana Danchevska
Музика: Aleksandar Grozdanovski
Танчари на видео: Dejan Bitrovski, Andrej Dimoski
Костими: Adrijana Danchevska


“Go Figure It Out” е танцова претстава што се занимава со истражувања поврзани со развојот на кореографската идеја помеѓу кореографот и танчерите. 

Танчерите имаат индивидуален пристап кон танцовиот израз, што некогаш се манифестира низ прогресивно движење, чиј пат постојано варира, се менува и се развива. 

сала 25 Мај