ГРАДОТ КАКО СЦЕНА (Изгубени модернистички утопии)

  • сцена: МЗ Тафталиџе

ФРУ/АКТО (МКД)

Режија: Filip Jovanovski

Времетраење: 85’
Јазик: македонски

Автор: Filip Jovanovski

Учесници/истражувачи/изведувачи во досегашниот (2021-2022) процес: Miodrag Kuch, Filip Jovanovski, Jana Brsakoska, Ljubisha Arsic, Simona Dimkovska, Kristijan Karadzhoski, Boris Bakal, Kulturno EHO, City Scope, Luna Shalamon, Deniz Ajdarevic;
како и студентите од архитектонски факултет Скопје:
Tamara Dzherkov, Dimitar Milev, Sandra Nikolovska, Bojana Isijanin, Stefan Tankov; 
и студенти од Факултетот за Драмски уметности Скопје:
Аleksandar Jovanovski, Martina Petreska, Ivan Vrtev, Martina Danailovska, Marija Taleska


На 3 јули 1973, во Скопје, е пуштен во употреба еден објект кој припаѓа на бруталистичката постземјотресна архитектура, зградата на месната заедница Тафталиџе и воедно и културен центар, кој граѓаните го викаат „Домче“. „Домче” е можеби најмалиот бруталистички објект во светот. „Текстот” во форма на дванаесет приказни со наслов ДОМЧЕ (можеби) најмалиот бруталистички објект на светот, се пишувани како дел од долгорочниот уметнички интердисциплинарен проект со наслов ГРАДОТ КАКО СЦЕНА – Изгубени модернистички утопии.

* Закажани се две изведби, од 12:00 и од 13:30

МЗ Тафталиџе