Јас сум ти

  • сцена: КСП Центар – Јадро

Искра Шукарова (МК)

Времетраење: 35’
Јазик: македонски 

Автор: Iskra Shukarova, Tereza Lazarev
Играат: Iskra Shukarova, Tereza Lazarev

 

Кореографија: Iskra Shukarova, Tereza Lazarev
Костимограф: Ilina Angelovska
Соработник: Jasmina Bilalovik
Фотографија: Darko Stojanovski
Поддржано од: SCS Jadro


Во еден интимен разговор создаваме средина каде што танцот и гласот можат да коегзистираат.

Со звуци ја истражуваме нивната музикалност, пронаоѓајќи начини на кои може да се игра со ритмите на телото. Во оваа пиеса ги воспоставуваме врските еден меѓу друг, но и со другиот.

„Го користам гласот за да зборувам со тебе, го користам гласот за да дишам.

Со секој нов здив станувам поприсутна, со секој нов звук сум послободна“.

КЦ јадро