ПРОЦЕС

  • сцена: МКЦ

Ивица Димитријевиќ, MI Film&Theatre (МКД)

Режија: Ivica Dimitrijevic

Времетраење: 60’
Јазик: македонски

mi8film.mk

Идеја: Ivica Dimitrijevic

Развој на идеја и реализација: Ivica Dimitrijevic, Jasmina Vasileva, Biljana Krajchevska
Драматург: Biljana Krajchevska
Автор на музика: Jane Trajkovski
Дизајн: Kristina Bozhurska 
Гласови: Ivica Dimitrijevic, Jasmina Vasileva
Користени текстови: А.Curtis, М. Amoros, М. Atwood, F. Кafka, Collection of court decisions 2001–2004, Supreme Court of the Republic of Macedonia – 2006, PE Official Gazette of R.M. no. 150


Игрив театар (Playable Theatre) во поширока смисла се објаснува како партиципативно, имерсивно театарско искуство, поточно настан во кој учеството на публиката има значајна улога во крајниот резултат од претставата. Овде се спојува аспектот на театарот и оној на игрите, на друштвените игри, со цел да се изведат нови форми на уметност и забава, каде што низ различни жанрови публиката има можност за активно учество.

Целта на игривиот театар е да им се овозможи на креаторите, уметниците и публиката значајно учество во заедничкото искуство на изведувањето.

„Процес” е игрива претстава во којa публиката ќе ја има главната улога и низ лавиринт од сцени и загатки (каде што учесниците треба да соработуваат меѓусебно) ќе доживее искуство што ќе им иницира одредени размисли и прашања.

Проект произлезен од Интернационалната лабораторија за игрив театар (International Playable Theatre Lab), одржана на платформите Zoom, Discord, Gather, Twine, и др. од 20.9 до 1.10.2021 година, а во копродукција на MI Film&Theatre, Скопје, UpStart Theatre од Лондон и Teatro al Cubo од Мексико