СКОПЈАНИ

  • сцена: Public room

Театар за сите (МКД)

Режија: Milosh B. Andonovski

Времетраење: 75’
Јазик: македонски

teatarzasite.mk

Автор: Колективно авторство и драматизација на раскази од збирката „Улиците што ги нема“ на Оливера Ќорвезироска
Улоги: Filip Hristovski, Nina Elzeser, Viktor Velevski, Janka Lefkova, Hristijan Pop-Simonov, Angela Stojanovska

Драматургија и драматизација на раскази: Ivana Nelkovska, Milosh Andonovski
Драматургија на лични приказни: Eva Kamchevska
Костимографија: Irina Tosheva 
Асистенст на костимографија: Iva Ivanovska
Сценографија: Martin Manev 
Асистенст на сценографија: Simona Dimkovska


Претставата „Скопјани“ е резултат на истражувачки и експериментален процес во кој актерската екипа, разработувајќи ги расказите од збирката „Улиците што ги нема“ на Оливера Ќорвезироска, споделува и лични приказни, доживувања и искуства од градот Скопје; ги преиспитува и бара одликите на денешните скопјани и духот на денешно Скопје. Оваа претстава не зборува за „Старо Скопје“, за ослободувањето на Скопје, за земјотресот и Кензо Танге, туку за градот денес. Го согледува односот на локалците и дојденците, нивните перцепции за градот, нивните недоразбирања и соживот.

Кој смее да зборува за Скопје? Асли скопјанец со длабоки корени или и оние „дојденците“ имаат право да кажат нешто? Кој вистински го сака Скопје? Во оваа претстава и едните, и другите ќе се погледнат во очи, на маса, со мезе и ќе си кажат многу работи.

Public Room